Privacyverklaring

Privacy camping de Bombam


In verband met de Nieuwe wet over de Privacy hebben wij hierbij de verklaring aan de  website van camping de Bombam toegevoegd.


In deze Privacy statement vindt u bepalingen met betrekking tot de website www.campingdebombam.nl. Tevens is deze privacy policy van toepassing op alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Camping de Bombam.


Registratie persoonsgegevens:


Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Camping de Bombam, een informatie-aanvraag verstuurd of anderszins contact heeft met Camping de Bombam, worden uw persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Camping de Bombam. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt. Camping de Bombam zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening.


Behandeling gegevens:


De door u verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Camping de Bombam hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Camping de Bombam betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt u daar tijdig over geïnformeerd. Camping de Bombam is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen.


Wet bescherming persoonsgegevens:


De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Camping de Bombam respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer u inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens wenst, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe richten aan het volgende adres:

Camping de Bombam,

’t Brendeke 6,

7152 BT Eibergen

of per e-mail: info@campingdebombam.nl.


Overig:


Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Camping de Bombam geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Camping de Bombam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw privacy kunt u contact opnemen via onderstaande contact-gegevens:


Camping de Bombam

www.campingdebombam.nl

info@campingdebombam.nl

Telefoon: 0545-478699


't Brendeke 6,

7152 BT Eibergen